Potrebujete presné riešenie,
ktoré neminie cieľ?
 

Bond Advertising je tieňová internetová reklamná agentúra, ktorá masívným a agresívnym spôsobom zabezpečuje prezentáciu produktu, služby, osôb, firiem alebo organizácií na webe. Táto komunikácia je rozčlenená do určitých mesačných kampaní, ktoré sú ihneď merateľné jednak prostredníctvom seo nástrojov a podrobných analýz webových stránok tak aj okamžitými odozvami prijímateľov. Základnými atribútmi našich služieb sú tieto špecifické vlastnosti:

- kampane sú tieňové, prijímateľ netuší, že ide o reklamu
- prijímateľom je podsúvaná idea akoby prostredníctvom jeho okolia a priateľov
- prijímateľ sa nevedomo aktívne zapája do kampane vlastnými príspevkami
- diskusie a fóra sú aktívne vedené a ovplyvňované našimi blogermi 24hodín denne
- počet a rôznorodosť zdrojov sprostredkujúcich ideu je masívny
- v priebehu krátkeho časového úseku agresívne zasiahne celé Slovensko
- vytvárame takzvané prirodzené dobré meno a povedomie
- potichu ovplyvňujeme verejnú mienku

 
James Bond / advertising
Slovenská 15, Prešov, 080 01
youridea@jamesbond.sk
+421 (0)917 518 495